Prosjektomtaler

Tester NUVA-boblegardin

Ved sprenging i sjø og vann, sprer trykkbølgene fra sprengingen seg langt.   Trykkbølgene kan skade livet i sjøen, og for eksempel også utgjøre fare for fiskeoppdrettsanlegg i nærheten.  Det er derfor et fokus på å ha sikre metoder for å begrense  trykkbølgene.  Et av de mest aktuelle er boblegardiner.  I forbindelse med et utdypingsprosjekt i […]

Boblegardin vernet torsken i Oslo

Når Wasa Dredging i oppdrag for Kystverket skulle sprenge og mudre en rekke grunner i indre Oslofjord, bød det på miljømessige utfordringer spesielt innerst i fjorden.   NUVA fikk da oppdraget med å bygge og installer siltgardiner for å hindre spredning av forurensede partikler, og å bygge en installasjon som kunne hindre trykkbølgene fra sprenging ved […]