Prosjektomtaler

Vann og avløp i Dalarna

NUVA la i vinter og vår et omfattende ledningsnett i sjøen Barken i Smedjebackens Kommun i Dalarna.  Ca 8 km ledninger i dimensjoner fra 32 til 110 mm ble lagt ut på isen i løpet av vinteren og 5-6000 betongvekter ble lagt på for å sikre at ledningene aldri kunne flyte opp.   Tilsammen 17 landtak  […]

Sjøledninger og no-dig på Årnes

Nes kommune fornyer ledningsanlegg og overføringsanlegg for spillvann til renseanlegg på Fjellfoten sør for Årnes.   Hensikten er avlastning av eksisterende anlegg og kapasitetsøkning.   Gravedelen av prosjektet er redusert til et minimum ved å benytte styrte boringer og andre no-dig metoder, og sjøledninger til overføring og overløp.  NUVA står for sjøledninger og undervannsarbeider på oppdrag fra […]

Sjøledning i Degerfors

Sjøledningen er pluggkjørt og klar for styrt boring i landtak.

Degerfors Kommun og Karlskoga Kommun gjennomfører nå en betydelig VA-satsing som skal gi større forsyningssikkerhet gjennom en ny overføringsledning mellom de to kommunenes VA-nett.  Ledningen går langs og delvis i sjøen Möckeln som ligger i de to kommunene.  I ettappe 1 av prosjektet har det […]

Sjøledninger i Dalslands Kanal

Nuva legger sjøledninger i Dalslands Kanal

For å bedre vannforsyning og driftssikkerhet for sitt VA-nett, har Bengtsfors Kommun valgt å legge ca 4 km nye VA-ledninger i sjøen Lelång ved Bengtsfors.   Prosjektet ble etter anbudskonkurranse tildelt NUVA som en total entreprise.   Entreprisen omfatter også landarbeider med blant annet 3 nye målekummer i PE med ventiler […]