Prosjektomtaler

Boblegardin vernet torsken i Oslo

Når Wasa Dredging i oppdrag for Kystverket skulle sprenge og mudre en rekke grunner i indre Oslofjord, bød det på miljømessige utfordringer spesielt innerst i fjorden.   NUVA fikk da oppdraget med å bygge og installer siltgardiner for å hindre spredning av forurensede partikler, og å bygge en installasjon som kunne hindre trykkbølgene fra sprenging ved […]

Stor interesse for undervannsarbeid på VA-messe

VA-messa 2014 på Elmia i Jönköping  er nå avsluttet.   NUVA stilte på dette som er Sveriges største treffpunkt for VA-bransjen og arrangeres annethvert år.  NUVA monter ble omfattet med stor interesse av hele bransjen og vi har hatt mange givende møter.

NUVA fokuserte denne gangen spesielt på to aspekter av virksomheten:

Dykkearbeider
Miljøgardiner / siltgardiner

Dykking foretas i […]

NUVA med alle siltgardiner til stor miljømudring.

Avisomtale av det store mudringsprosjektet

NUVA har i over et år arbeidet med dykkearbeidene på Nordens største miljømuddring gjennom tidene.   Paralellt med dette har NUVA også produsert og lagt alle siltgardiner på prosjektet.   Denne oppgaven har vært utfordrende – med siltgardiner tilpasset meget krevende og spesielle oppgaver.   Mudringsarbeidene har hatt løpende kontroll […]

Siltgardin med oljelense til Tananger

Siltgardin Tananger

I forbindelse med mudring/utdyping i Båtstad Småbåthavn i Tananger/Sola, var det behov for å montere siltgardin for å hindre spredning av forurensede partikler  i sjøen.  Det var også påvist oljeinnhold i bunnmassene, og det ble derfor leverte en spesiell siltgardin med tett oljebestandig toppduk for å hindre spredning av olje i overflateskiktet.

NUVA har […]

9300 m2 siltgardin installert i Stockholm

Saneringen av den gamle oljehavnen på Kvarnholmen ved Stockholm har gått raskt, og allerede i mars var NUVA tilbake for å installere resten av siltgardinene på prosjektet.   Med dette er siltgardininstallasjonen her fullført, og 9300 m2 med dobbelt siltgardin skal hindre spredning av silt og partikkelbåren forurensing fra saneringen.

Viking Line passerer siltgardinene på vei […]

NUVA med siltgardiner til stor miljømudring.

I forbindelse med en av Norden største miljømuddringer gjennom tidene, har NUVA fått oppdrag med installasjon av siltgardiner.   I prosjektet skal 190.000 m3 av masser fjernes fra havbunnen.  Massene er sterkt forurenset med krom og delvis også noe tungmetaller, så det stilles svært strenge krav til tiltak for å hindre partikkelspredning i forbindelse med tiltakene.   […]

Siltgardin i Stockholm

Dobbel siltgardin på 265o kvm i Stockholm

Det bygges ut for en ny bydel på Kvarnholmen i Stockholm.  Holmen som ligger nær sentrale Stockholm og med Stockholmsskjærgården som nærmeste omgivelser er et område med stort potensiale.  Sørsiden av holmen har tidligere vært oljehavn, og når   Kanonaden Entreprenad AB tok til på grunnarbeidene var det […]

Sjøledninger i Norra Vättern

I idylliske viker i Norra Vättern monterer NUVA's mannskaper forurensingsbeskyttelse, "siltgardiner"

NUVA har nylig sluttført legging av ca 6500 m med sjøledninger i  nye kommunalteknisk anlegg i Askersunds Kommun i Sverige.   Anleggene skulle forsyne utbyggingsområdet Kärra Udde med kommunalt vann og avløp.   Arbeidene ble utført sommerstid i det i en […]