Prosjektomtaler

Synkerørprosjekt i Lindås

Sveising av SESU synkerør

I forbindelse med sikring av vannforsyningen av en del av kommunen som hadde utfordringer med vannkvalitet og forsyningssikkerhet, ville Lindås kommune legge en overføringsledninger gjennom 4 innsjøer. Total lengde ca 8000 m. I entreprisen inngikk 310 m grovhullsboring til sjø, og kryssing av 2 stk landeide hvorav et utilgjengelig for maskiner.  […]