Prosjektomtaler

Ny vannforsyning Hammerfest

Inntaksledning klar til senking

Hammerfest Vannverk legger i løpet av årene 2014-2016 ny inntaksledning til vannverket.  Inntaket flyttes fra «Inntaksdammen» like ovenfor byen og opp til Vestfjelldammen inne i Fjellet.  Prosjektet er utfordrende med store høydeforskjeller i kupert fjellterreng, og passasje av innsjøer med sjøledninger og fjell med lang grovhullsboring.   I terrenget er preisolerte ledninger […]

MIRA overføringsledninger

NUVA er i gang med rørsveising på MIRA-prosjekt

NUVA har fått oppdragene med sveising av rørledningene på flere av delstrekkene på MIRAs 550 millionersprosjekt med 33 km nye overføringsledninger og renseanlegg.   Foreløpig har NUVA fått bestilling på sveising av 13,5 km av ledningene, hovedsakelig i dimensjon Ø450.  2 sveisere med 2 sveisecontainere og 2-4 […]

Borlänge - Falun hovedvannledning

Speilsveising utføres etterhvert som grøften graves.

I Lennheden anlegges et nytt vannreservoar som kommer til å forsyne både Falun og Borlänge med drikkevann i framtiden. Et ledd i prosjektet er nye overføringsledninger med stor kapasitet. Prosjektet er delt opp i flere etapper som delvis går paralellt. Etapp 1c og 2 – […]

Nestunnelen snart klar for åpning!

Ved nordenden av Nestunnellen ligger det nye tankanlegget for overvannsbehandling.

Etter et betongras for tre år siden måtte Nestunnellen på E16 i Hole stenge akutt.   Et  hasteprosjekt har gitt en total rehabilitering av tunellen, som er brakt up to date på de fleste områder, teknisk, sikkerhetsmessig og miljømessig.

Et av miljøtiltakene var et avansert tankanlegg for […]

PE-sveising i ekstrem kulde

Anbefalt grense for sveising av PE-rør er -10.   I store deler av landet er det vinterstid vanlig med langt lavere temperaturer enn dette.  NUVA har i år sveiset betydelige lengder PE-rør i Trysil og på Røros.   Bildet under er tatt i forbindelse med et prosjekt med sveising av ca 3500 m rør for et VA-prosjekt […]

Diffusjonstette PE-rør

Sveising av diffusjonstette rør (sla-rør) i Oslo

Rør av PE-materialet har mange gode egenskaper og meget lang levetid.   Ved nyanlegg og utskifting av rør i vannforsyning er derfor PE-rør mer og mer dominerende.   PE-rørene er imidlertid  gjennomtrengelige for lukt og smak, noe som kan skape problem når rørene legges i forurenset grunn eller i områder […]