Prosjektomtaler

Miljømuddring mot overgjødsling.

Næringsemnet fosfor har gjennom mange år vært et problem når det kommer ut i sjøer og vassdrag. Selv om det har vært gjort store og effektive tiltak innen kloakk- og overvannshandtering og avrenning fra jordbruk og industri, ligger tidligere tiders «synder» der i form av et stor fosforlager i bunnsedimentene i vassdragene.  Denne fosforen frigjøres […]