Prosjektomtaler

Sedimentsuging i råvannstank

NYNAS er et oljeraffineri med gamle aner.  Raffineriet i Nynäshamn ved Østersjøen ble bygd i 1928 av skipsrederen Axel Johnson.   I starten var raffinerte de råolje til drivstoff og drev en egen bensinstasjonkjede i Sverige.  De senere år har raffineriet fokusert på et antall ojebaserte  spesialprodukter og bitumen og helt forlatt markedet for drivstoff.  NUVAs […]

Kulvertdykking i Ørebro

Dykker går ned i kulverten.

NUVA har fra Midgardsormen-prosjektet i Oslo erfaring med sammensatte montasjearbeider i delvis vannfylte kulverter.  Vi ble nå engasjert av hovedentreprenør Skanska i et lignende prosjekt på Grev Rosengatan i Ørebro i Sverige.  Det er et omfattende VA-prosjekt i Ørebro Sentrum som inneholder det meste.  NUVA har utført samtlige «confined space» […]

Nytt sjøledningsanlegg i Jarenvannet

Gran Kommune har gjennomført et stort VA-anlegg mellom Brandbu og Gran/Jaren.  Formålet har vært å etablere pumpeledning for pumping av spillvann fra Jaren til Brandbu renseanlegg og samtidig anlegge ny vannforsyning til Brandbu som samtidig sikrer reserve/krisevannforsyning for Jaren/Gran.   Åsmund Pettersen & Sønn fra Jevnaker har vært Hovedentreprenør for prosjektet, mens NUVA har stått for […]

Rammeavtale sjøledninger i Mjøsa

NUVA har skrevet kontrakt med HIAS IKS og Ringsaker Kommune om rammeavtale for inspeksjon og beredskap for deres nettverk av sjøledninger i Mjøsa. Kontrakten løper over 4 år og har blitt tildelt etter en anbudsrunde.

Ledningene inspiseres med ROV

Det ble lagt stor vekt på gjennomføringsevne og kvalitetssikring i anbudsvurderingen.  Med en erfaren organisasjon […]

Stor interesse for undervannsarbeid på VA-messe

VA-messa 2014 på Elmia i Jönköping  er nå avsluttet.   NUVA stilte på dette som er Sveriges største treffpunkt for VA-bransjen og arrangeres annethvert år.  NUVA monter ble omfattet med stor interesse av hele bransjen og vi har hatt mange givende møter.

NUVA fokuserte denne gangen spesielt på to aspekter av virksomheten:

Dykkearbeider
Miljøgardiner / siltgardiner

Dykking foretas i […]

Rammeavtale med region Gotland

NUVA AB har skrevet kontrakt med region Gotland på rammeavtale for dykkearbeider.

Gotland er Sveriges største øy, ligger i Østersjøen mellom Sverige og Baltikum, region Gotland omfatter også tilgrensende øyer.  Rammeavtalen løper over to år med mulighet for forlenging i ytterligere ett år.  NUVA ble valgt etter å ha dokumentert bred yrkeskunnskap kombinert med konkurransedyktige priser. […]

Propellproblem i Gøta Kanal

"Juno" får hjelp av NUVA's dykker ved Boreshult sluser i Gøta Kanal

NUVA jobber mest med offentlige anbud og anleggsentrepriser, men tar selvfølgelig alt av oppdrag når utfordringen ligger under vann.   Da verdens eldste registerte overnattings-passasjerskip Juno fikk stopp ved Borenshult sluser i Gøta Kanal ble vi tilkalt og kunne på kort varsel stille med […]