Prosjektomtaler

Sjøledninger

Produksjon av sjøledning

NUVA  har medarbeidere med høy kompetanse på legging av sjøledninger.   NUVA har lagt sjøledninger med dimensjoner fra Ø50 til Ø630.

NUVA tilbyr komplett utførelse av sjøledningsprosjekter, og har utrustning og sertifisert personell for sveising/legging og undervannsarbeider i tilknytning til prosjektene.   Vi leverer også rør og annet materiell til meget konkurransedyktige priser!  Noen av våre utførte prosjekter:

2014:

 • Bjugn Kommune – Sjøledning Koet: 1700 m Ø225, vannledning med PP-kappe, dyp inntil 90 m.
 • Degerfors Kommun – Sjøledning Möckeln, 1300 m Ø250 m/kappe, styrt borring i landfeste.

2013:

 • Bengtsfors Kommun – Sjøledninger Lelång: 2200 m Ø250, 1600 m Ø160, Landanlegg inkl. målekummer, ventiler, styrt boring med mer.  Totalentreprise.
 • Degerfors Kommune – Sjøledninger Letälven:  2×63 tvillingledning, 300m.  Totalentreprise med inkluderte landarbeider.
 • Deme Environmental Contractors – Utslippsledning vannbehandlingsanlegg:  Ø110 sjøledning, 400 m.
 • Deme Environmental Contractors – Heving av Ø315 sjøledninger.
 • Asker Kommune/Atrack entreprenør – Sjøledninger Middagsbukta:   VA-ledninger/kabel i Ø160 sjøledning, 210 m.  Nedgravd/nedspylt i hele lengden.
 • Valdemarsviks Kommun: 3000 m Ø315 spillvannsledninger og 1400 m Ø110 vannledning.

2012:

 • Askersunds Kommun – Kärra Udde sjøledninger:  Ca 7000 m sjøledninger, hovedsaklig Ø90/Ø110.   Landtaksarbeider med siltgardininstallasjon.  Diverse ventiler i sjø.
 • Ludvika Kommun – Sjøledninger Fredriksberg Vattenverk: Ca 4000 m sjøledninger, Ø180 og Ø200.  Høyspent og signalkabler i sjø.   Omfattende sveise- og monteringsarbeider ved vannverket og på sandfilteranlegg på holme.
 • Glitrevannverket/Kjeldaas as – Sjøledninger Røysjø vannverk:  300 m Ø450 sjøledning, 530 m Ø630 i råvannstunnell, 300 m 3×40 føringsrør for signalkabel i sjø, omfattende sveise og monteringsarbeider i sjø og tunnell.

2011:

 • Sande Kommune/Kjeldaas as – Østby-lersbryggen:   3770 m sveising av ledninger i dimensjoner Ø160-315.   Overvannsledning Ø630, inntrekking ved styrt boring fra utslag i Sandeelva.
 • Egil Carlsen As – Eckbos Legater:  1230 m Ø63 sjøledning med stikkledning ø50.  Nedspyling i landtak.

NUVA har i tillegg utført mindre sjøledningsarbeider som inspeksjoner, trykkprøvinger, desinfeksjon og reparasjoner.