Prosjektomtaler

Dykking

Overflateforsynt dykkeoperasjon

NUVA har arbeidsdykkere sertifisert av Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet for yrkesdykking, også som hjelmdykkere.  Dykkerne har tilleggskompetanse og omfattende erfaring fra ulike typer undervannsoperasjoner:

  • Inspeksjon
  • Boring og Sprenging
  • Kutting av stål og andre konstruksjoner
  • Spyling
  • Kobling og montering på undervannsinstallasjoner
  • Reparasjon og montering på skip
  • Heving og berging

NUVA påtar seg komplette dykkeoppdrag , og tar oppdrag med ledelse og bemanning for undervannsoperasjoner.