Prosjektomtaler

VELKOMMEN TIL NUVA’S NETTSIDER

NUVA s dykker i arbeid med Fenno-Skan 2, Forsmark

NUVA har arbeidsdykkere sertifisert av Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet for yrkesdykking, også som hjelmdykkere.

Dykkerne har tilleggskompetanse og omfattende erfaring fra ulike typer undervannsoperasjoner:

 • Inspeksjon
 • Boring og Sprenging
 • Kutting av stål og andre konstruksjoner
 • Spyling
 • Kobling og montering på undervannsinstallasjoner
 • Reparasjon og montering på skip
 • Heving og berging

NUVA påtar seg komplette dykkeoppdrag , og tar oppdrag med ledelse og bemanning for undervannsoperasjoner.

SJØLEDNINGER.   NUVA er spesialisert på sjøledninger, og de aktive eierne har lang erfaring med prosjektledelse og utførelse av sjøledningsprosjekt.   NUVA kan stå for komplett utførelse fra prosjektering til etterarbeid som trykkprøving og desinfeksjon av drikkevannseledninger.

Slep av Ø450 sjøledning, Langvannet - Sande

Slep av Ø450 sjøledning, Langvannet - Sande

NUVA har fire NEMKO-sertifiserte sveisere, med sertifikat for sveising av PE og PP rør i dimensjoner inntil 630 mm. Sveiserne er sertifisert for både VA og gassanlegg, og for både Elektromuffer og Speilsveising. Vi kan også tilby ekstrudersveising av PE-detaljer.  Sveiserne har meget omfattende sveiseerfaring, og har erfaring fra en rekke ulike typer prosjekter:

 • VA-ledninger ved graveentrepriser
 • Sjøledninger
 • Varmepumpekollektor
 • Fjernkjøleanlegg
 • Preisolerte ledninger
 • Varmesentraler og Kjøleanlegg
 • VA-ledninger ved styrt boring
 • VA-ledninger ved fjellboring
 • VA-ledninger ved rørsprekking/relining og annen rørfornyelse
 • Gassledninger