Prosjektomtaler

Plastsveising

NUVA har 6 TUMAB og NEMKO-sertifiserte sveisere, med sertifikat for sveising av PE og PP rør i alle dimensjoner, i Norge inntil 1200 mm.    Sveiserne er sertifisert for både VA og gassanlegg, og for både Elektromuffer og Speilsveising.    Vi kan også tilby ekstrudersveising av PE-detaljer. Sveiserne har meget omfattende sveiseerfaring, og har erfaring fra en rekke ulike typer prosjekter:

sveising av pe-rør

Sveising av PE-rør i Trysil

 • VA-ledninger ved graveentrepriser
 • Sjøledninger
 • Varmepumpekollektor
 • Fjernkjøleanlegg
 • Preisolerte ledninger
 • Varmesentraler og Kjøleanlegg
 • VA-ledninger ved styrt boring
 • VA-ledninger ved fjellboring
 • VA-ledninger ved rørsprekking/relining og annen rørfornyelse
 • Gassledninger

Dette er noen av de større sveiseprosjektene NUVA har utført i de siste årene:

2015:

 • Kjeldaas AS/MIRA:  1260 m Ø200 pumpeledning for bentonitt.

2014:

 • Sveising av PE-rør på egne prosjekter, ca 12000 m.
 • Kjeldaas AS:  MIRA – kryssing av Glomma ved Øya, ca 1800 m Ø315 og Ø355, for styrt boring.
 • Steg Entreprenør:  Eidsvollvegen – 2610 Ø 280 m/kappe, for gravefri rørfornying.
 • Harstad Maskin: Harstad Vannverk BT 2 – 1870 m Ø630, overføringsledning for råvann, inkluderer innsveising av bend mm.
 • Steg Entreprenør: Gol, – 1270 m Ø280 m/kappe
 • Brødr. Gudbrandsen AS:  Kvikstad-Bråstad – ca 1000 m ledninger i dimensjoner Ø110-Ø225.
 • Steg Entreprenør: Reservevann Sørum – 840 m Ø450 m/kappe, for gravefri rørfornying.
 • Jernbaneverket/Marti IAV: 2100 mØ315 sdr9 brannvannsledning med ca 20 brannavstikk i Holmestrandstunnellen, ny dobbeltsporet jernbanetunnell.
 • Isachsen Oslo: Lørenskog Stasjon, sveising Ø630, leveranse av Ø630 bend og prefabrikerte deler.
 • Skanska Sverige AB: Sveising Ø630, ca 2000 m + arbeid med tilknytninger
 • John Galten AS, Sveising Ø110, 2130 m
 • John Galten AS, Sveising Ø160,  ca 1500 m

2013:

 • Oslo VAV/Implenia: Ø710 og Ø400 + spesialkummer i PE i forb. med Midgardsormen-prosjektet
 • Røros kommune/Brødr. Harsjøn: Ca 3,5 km ledninger i dimensjoner Ø200 og Ø160
 • Sande kommune/Kjeldaas as: Ca 1,1 km ledninger i dimensjoner Ø22 og Ø315, sveising for relining.
 • Bærum kommune/Kjeldaas as: 750 m ledninger  med PP-kappe, i dimensjoner Ø110-225
 • Enebakk Kommune/Steg Entreprenør AS: 1,1 km m ledninger med PP-kappe, i dimensjon Ø250
 • Andre prosjekter:  Tilsammen ca 3 km ledninger i dimensjoner Ø110-Ø630.  Sveising for tankanlegg på Nestunnelen E16 og diverse andre spesialoppdrag.

2012

 • Askersunds Kommun:  6200 m Ø110og Ø 90 m/kappe, speilsveiset på eget sjøledningsprosjekt
 • Trysil Kommune/Galten AS: Ca 6 km ledninger i dimensjoner Ø180/Ø355/Ø630
 • Tønsberg Kommune/Kjeldaas AS: 1,45 km Ø450 hovedvannledning
 • Ludvika Kommun/Oslo Vei as: 4,4 km Ø180/Ø200  speilsveiset på eget sjøledningsprosjekt
 • Andre prosjekter:  Sveiset ca 2 km ledninger i ulike dimensjoner, sveisearbeider på overvanns- spillvannsanlegg, fordrøydningsbassenger mm.

2011:

 • Glitrevannverket/Kjeldaas as:  300 m Ø 450, 530 m Ø630.
 • Svarstad Kommune, Arne Engelstad AS: ca 9 km Ø 225 med kappe.
 • Sande Kommune/Kjeldaas as:  ca 3,8 km Ø160-Ø315 med kappe for relining.
 • Andre prosjekter: Va-anlegg til større utbyggingsprosjekt, og diverse mindre oppdrag.