Prosjektomtaler

Sjøledninger og no-dig på Årnes

Nes kommune fornyer ledningsanlegg og overføringsanlegg for spillvann til renseanlegg på Fjellfoten sør for Årnes.   Hensikten er avlastning av eksisterende anlegg og kapasitetsøkning.   Gravedelen av prosjektet er redusert til et minimum ved å benytte styrte boringer og andre no-dig metoder, og sjøledninger til overføring og overløp.  NUVA står for sjøledninger og undervannsarbeider på oppdrag fra hovedentreprenøren Steg Entreprenør.

Totalt skal det legges ca 2,6 km med sjøledning Ø355, 1,3 km vannledning Ø225 og det er 5 landtak som alle utføres med styrte boringer, her er det ca 8-900 meter ledninger som trekkes inn fra elvebunnen og inntil kummer på land. Ved å gjøre landtakene med styrte boringer under vei og strandsone unngår en svært mye forstyrrende gravearbeider.  Arbeidene har for NUVAs del startet nå i perioden før jul med sveising og inntrekking fra Glomma av ledninger med kappe.   Alle landtakene skal være klar før jul.

Artikkel fra lokalavisa Raumnes

Artikkel fra lokalavisa Raumnes

Comments are closed.