Prosjektomtaler

Ny vannforsyning Hammerfest

Inntaksledning Vestfjelldammen

Inntaksledning klar til senking

Hammerfest Vannverk legger i løpet av årene 2014-2016 ny inntaksledning til vannverket.  Inntaket flyttes fra «Inntaksdammen» like ovenfor byen og opp til Vestfjelldammen inne i Fjellet.  Prosjektet er utfordrende med store høydeforskjeller i kupert fjellterreng, og passasje av innsjøer med sjøledninger og fjell med lang grovhullsboring.   I terrenget er preisolerte ledninger valgt for alle grøfter i fjellet for å unngå å måtte grave/sprenge til frostfri dybde.  NUVA har utført alle undervannsarbeider, sjøledninger og sveising av preisolerte PE-ledninger.

Hovedentreprenør på prosjektet er Viggo Eriksen AS. NUVA har utført sine arbeider som underentreprenør.  De har omfattet følgende arbeider:

  • Siltgardin
  • Komplett leveranse av sjøledninger  Ø450 i 3 innsjøer.
  • Inntaksarrangement for inntaksledning.
  • Sveising av alle preisolerte landledninger Ø450/630.
  • Dykkearbeider i forbindelse med grovhullsboring til utslag under vann.
  • Desinfeksjon og trykkprøving av alle ledninger.

Arbeidene startet høsten 2014 med dykkearbeidene i forbindelse med boringen, og fortsatt sommeren/høsten 2015 med sveising av landledninger og sjøledninger og legging av sjøledningene. På grunn av det høye falltrykket vil det bli lagt ledninger i duktilt stål i nedre del av traseen, men pr. i dag er alle PE-ledninger ferdige og arbeidene oppe i fjellet er avsluttet.   Tilsammen er 2,5 km ledninger på plass i sjøene og gjennom fjellterrenget.  Noe avsluttende arbeider gjenstår som planlagt til 2016.

For mange «søringer» fra Sverige, Norge og Danmark som gjennom sin jobb i NUVA har kommet til Hammerfest vil dette minnes som et interessant prosjekt med veldig bra samarbeidspartner og oppdragsgiver.  De har fått oppleve både mørketid og midnattsol og livet i verdens nordligste by fra sin beste side.  Vi kommer gjerne tilbake!

Comments are closed.