Prosjektomtaler

Kulvertdykking i Ørebro

Dykker går ned i kulverten.

NUVA har fra Midgardsormen-prosjektet i Oslo erfaring med sammensatte montasjearbeider i delvis vannfylte kulverter.  Vi ble nå engasjert av hovedentreprenør Skanska i et lignende prosjekt på Grev Rosengatan i Ørebro i Sverige.  Det er et omfattende VA-prosjekt i Ørebro Sentrum som inneholder det meste.  NUVA har utført samtlige «confined space» og dykkearbeider i kulvertsystemet.

De nye avløpsledningen skulle tilknyttes de gamle systemene i gaten uten for Universitetssjukehuset i Ørebro.  Tilknytningen måtte skje tørt, og NUVA ble derfor engasjert for å demme opp kulvertsystemet opp- og nedstrøms for tilknytningspunktene.  Tilsammen 4 avstenginger skulle monteres i kulverter med dimensjon Ø1200  og Ø1800.

Avsperringene har blitt konstruert av spesialbygde stålrammer og en ekstra kraftig trespunt.  Stålrammene har blitt forankret i de gamle betongkulvertene med ekspansjonbolter, og så har trespunten blitt montert i rammen og har utgjort selve avstengingen.  Det ble lagt vekt på å konstruere en avsperring som kunne demonteres raskt om kraftig nedbør skulle ramme området.    Atkomsten til kulverten var trange mannlokk og både materiell og  mannskap måtte sluses ned gjennom disse.   Det ble derfor nødvendig å  prefabrikere installasjonene i små element som ble montert av dykkerne nede i kulverten.

NUVA har levert samtlige innebygde detaljer og har stått for alle sveise-, smed, tre, betong- og dykkeareider til avsperringene.  Tilknytningene er nå vellykket utført og og NUVAs engasjement i prosjektet er avsluttet, vi ønsker Skanska lykke til med de videre arbeider i Ørebro.

Comments are closed.