Prosjektomtaler

NUVA AB

NUVA AB legger sjøledninger i Säfsen i Ludvika Kommun

>

NUVA Norsk Undervannsarbeid har i samarbeid med svenske LJ Dykentrepenad etablert NUVA AB.    NUVA AB vil fungere som utførende entrepenør for undervannsentrepriser i Norge og Sverige.    De tre selskapene vil sammen utgjøre NUVA-gruppen.

Selskapene i NUVA-gruppen har i 2011 utført sjøledningsarbeider og dykkearbeider i Sverige og Norge, og har i tillegg gjennomført en rekke større og mindre prosjekter med sveising og montering av PE-rørledninger.

NUVA AB utfører legging av 4 km sjøledninger i innsjøen Säfsen i Ludvika.   Oppdragsgiver er Oslo Vei, byggherre er Ludvika Kommun.   Prosjektet er de første arbeidene i NUVA-gruppen som utføres av det nye driftsselskapet NUVA AB.   Bildet ved siden av er fra dette prosjektet.

NUVA AB kan kontaktes på tel: +46 14155346 eller til Lucas Jeansson på mobil +46 734441300

Comments are closed.