Prosjektomtaler

Tester NUVA-boblegardin

Ved sprenging i sjø og vann, sprer trykkbølgene fra sprengingen seg langt.   Trykkbølgene kan skade livet i sjøen, og for eksempel også utgjøre fare for fiskeoppdrettsanlegg i nærheten.  Det er derfor et fokus på å ha sikre metoder for å begrense  trykkbølgene.  Et av de mest aktuelle er boblegardiner.  I forbindelse med et utdypingsprosjekt i Ålesund ønsket Kystverket å teste ut effekten av boblegardiner, og NUVAs boblegardin ble valgt til forsøket.

Nuvas boblegardin ved innseilingen til Steinvågsundet i Ålesund

Nuvas boblegardin ved innseilingen til Steinvågsundet i Ålesund.

Kystverket_Aspevågen_DronefotoÅlesund_10Utdypingen og sprengingene ble utført av Wasa Dredging, mens Kystverket organiserte forsøkene med boblegardinen. Det franske spesialfirmaet Quiet Oceans sto for målingene av trykkbølger/undervannsstøy.   Det ble forsøkt med både rette avsperringer foran sensorene, og total innhegning av sensorene med boblegardinen.  Prosjektet pågikk i en uke – Nuva vil bruke erfaringene herfra i kvalitetssikring og produktutviking for sine boblegardiner.

Nuvas boblegardin er spesielt utviklet for å kunne legges ut, flyttes og tas opp uten bruk av tyngre utrustning på sjøen.  Den produseres i elementer som monteres sammen på plass og demonteres like enkelt.  Kraftige kompressorer som leverer 100 % oljefri luft sikrer at det blir tilstrekkelig luft i vannsøylen for demping av trykkbølger uten at det blir tilført oljedamp i vannet.

Dronebilder: ©Kystverket  Utført av Dronefoto Ålesund/Håkon Longva Haram, på facebooksida til Dronefoto Ålesund kan dronevideo fra prosjektet sees.

 

Comments are closed.