Prosjektomtaler

Synkerørprosjekt i Lindås

Sveising av SESU synkerør

Sveising av SESU synkerør

I forbindelse med sikring av vannforsyningen av en del av kommunen som hadde utfordringer med vannkvalitet og forsyningssikkerhet, ville Lindås kommune legge en overføringsledninger gjennom 4 innsjøer. Total lengde ca 8000 m. I entreprisen inngikk 310 m grovhullsboring til sjø, og kryssing av 2 stk landeide hvorav et utilgjengelig for maskiner.  Terrenget både på land og i sjøen var utfordrende.

Ledninger I sjø og andre undervannsarbeider.

Forarbeider med 3D sonarundersøkelse og trasekartlegging. Ledningene var av dimensjon Ø225 PE og Ø180 PE, her ble alle lagt som ferdigvektede SESU-rør fra Hallingplast.  Kobling i sjø, sikringstiltak ved kryssing av bratte fjellpartier i sjø, spyling av landtak.

Landarbeider.

Landarbeidene skjedde i utfordrende terreng med bratte fjellrygger med løse og steinrike vannførende lag mellom.   Landarbeidene omfattet følgende:

  • Grovhullsboring til sjø Ø300, 310 m
  • Rørpressing under vei.
  • Graving av grøfter ca 250 m, etablering av 2 stk VK.
  • Omfattende massutskiftinger
  • Etablering av tilkomstvei, reeatblering og utbedring av vei i terreng
  • Manuell opparbeiding av grøft i utilgjengelig eide med kanal.

 

Comments are closed.