Prosjektomtaler

Overføring sikrer vassdragsmiljø i Zinkgruvan

I forbindelse med etablering av nye deponier for anrikingssand fra Europas største sinkgruve Lundin Minings gruve i Sverige,  ble tilrenningen til et mindre vassdrag hindret. I prosjektet skulle det etableres en automatisert klimaregulert overpumping for å sikre naturlig vannføring i vassdraget.

Vann overføres Bjørnebekken

Vann overføres Bjørnebekken

I prosjektet ble en pumpestasjon med to Sulzer pumper etablert som pumpet vannet fra inntaksledning i en sjø videre gjennom 2 sjøer, i 3oo m kombinerte grøfter i skogsterreng og veg, en kulvert, et lengre strekk preisolert ledning på voll til en utløpskum i vassdraget. Det ble også lagt høyspent og signalkabler.

Ledningene var av dimensjon Ø225 PE100 sdr11 og Ø315 sdr 17 for overføringsledningene, sjøledningene belastet til 30 % respektive 100%, – total lengde 1335 m. Prosjektet hadde 5 landtak.   Alle av disse ble utført ved graving og ordinær nedspyling av en samlet lengde på ca 300 meter.

Av landarbeider var det kombinerte grøfter for ledninger og kabler, total lengde 300 m.   3 kummer, pluss riving og reetablering av 2 eksisterende betongkummer. Ventil i mark. Preisolert 225/315 500 m.   Automatisk pumpestasjon med klimastyrt vannstrøm, komplett med grunnlegging og igangkjøring.  Prosjektet mange elementer gjorde dette til en interessant jobb for NUVAs folk, som trykket bra på i gjennomføringen og leverte et anlegg alle var fornøyd med innenfor tidsfristene.

 

Comments are closed.