Prosjektomtaler

Vann og avløp i Dalarna

NUVA la i vinter og vår et omfattende ledningsnett i sjøen Barken i Smedjebackens Kommun i Dalarna.  Ca 8 km ledninger i dimensjoner fra 32 til 110 mm ble lagt ut på isen i løpet av vinteren og 5-6000 betongvekter ble lagt på for å sikre at ledningene aldri kunne flyte opp.   Tilsammen 17 landtak  sikret at en rekke fritidshus og boliger fikk nytt vann og avløp i området rundt sjøen. 

De fleste landtak ble utført med styrt boring, men i noen tilfeller var det nødvendig med graving av landtakene.  NUVA anla ventiler for vann og avløp inn på land i alle landtak/eiendommer.   Alt arbeid med sjøledningene og de styrte boringene ble utført på islagt vann.  Dette ga velkommen aktivitet i en årstid som vanligvis er vanskelig for undervannsentreprenører.  Styrt boring av landtak til utslag under isen fungerte også meget bra, og isen ga en stabil plattform for dykking og kobling av ledninger for inntrekking.

I løpet av våren ble alle gravearbeider på land utført, og anlegget er nå trykkprøvd og ferdigstilt, og tatt i drift av de mange fritidshus og boliger som har fått nytt vann og avløp.

Litt av de 8 km ledninger Arbeidet foregikk på isen Graving av landtak En hytteeier får vann og avløp Ventiler inn på alle eiendommer Vinterarbeid Trykkprøving Styrt boring under strandsone Styrt boring til isen Dykkearbeid i godvær
Litt av de 8 km ledninger

 

 

 

Comments are closed.