Prosjektomtaler

Boblegardin vernet torsken i Oslo

Når Wasa Dredging i oppdrag for Kystverket skulle sprenge og mudre en rekke grunner i indre Oslofjord, bød det på miljømessige utfordringer spesielt innerst i fjorden.   NUVA fikk da oppdraget med å bygge og installer siltgardiner for å hindre spredning av forurensede partikler, og å bygge en installasjon som kunne hindre trykkbølgene fra sprenging ved Sjursøya å forstyrre og skade Oslofjordtorsken på sitt gytefelt like ved sprengingsområdet.

En vegg av luft hindrer trykkbølger i vannet.

En vegg av luft hindrer trykkbølger i vannet.

Siltgardiner er en svært vanlig type installasjon ved mudring i eller nær vann, og NUVA har installert kilometervis med slike av alle typer i Norge og Sverige.   Disse kan imidlertid ikke hindre spredning av trykkbølger.  Til dette bygde vi i en boblegardin, som er en installasjon med en rekke små luftdyser som senkes ned på bunnen.  I dette tilfellet krevdes en spesialkompressor som leverte 42000 liter garantert oljefri luft i minuttet.  På denne måten ble det en «vegg» av små lufbobler som strakk seg fra Sjursøya til Bleikøya og skjermet torskens gyteområde fra sprengingsområde.

Boblene  vannet virker ved at de i motsetning til vann lett komprimeres ved trykkendringer.  Når trykkbølger fra sprenging eller spunt-/peleslaging treffer boblegardinen komprimeres boblene et kort øyeblikk og tar på denne måte opp energi fra trykkbølgen – som dermed svekkes.

Ved sprengingene i Oslo var det fastsatt grenseverdier for trykkbølgene fra sprengingen, og ved alle sprenginger ble resultatene målt og registert.   Målingene viste at NUVA´s boblegardin sikret at trykkbølgene holdt seg innenfor grensene.

Comments are closed.