Prosjektomtaler

Miljøsanering i elveløp

Pumpeoppsett for overpumping av elveløp.

Pumpeoppsett for overpumping av elveløp.

NUVA har nylig avsluttet sitt tredje større miljøsaneringsprosjekt på 4 år.   Denne gangen i Gusum i Sverige.  I det gamle industriområdet i Gursum har messing- og kobberprodukter blitt produsert siden 1800-tallet.  Elvebankene ved industriområdet og elveløpet er som følge av dette forurenset med kobber, sink, olje, arsenikk, kadmium, bly og klorerte hydrokarboner.  Svenske Naturvårdsverket har bevilget 65 mill for sanering av området.  Saneringen vil drastiks minke forurensingsbelastningen for sjøer og vassdrag nedstrøms området.  Hovedentreprenør for prosjektet er Geoserve AB. NUVA har stått alle undervannsarbeider og en hel del spesialoppgaver på prosjektet.

Gusumelven under sanering

Gusumelven under sanering

Sanering ble utført tørt.  For å oppnå dette ble elven delt med en trespunt, slik at den ene siden kunne saneres mens elven ble ført på den andre,  Denne metoden kunne ikke brukes de siste 100 ter på grunn av en gammel demning.  NUVA tok sammen med Geoserve og byggherren da fram en løsning for saneringen nedstrøms demningen.  Det ble kappet åpning i den gamle demningen med diamantwiresag, der det ble montert en luke med gjennomføring for seks Ø315 PE-ledninger.  NUVA monterte så 6 kraftige pumper.  Dermed kunne hele elven pumpes forbi saneringsområdet gjennom de 6 PE-ledningene.

Etter tørrlegging av demningen, kom det fram at denne hadde betydelige skader i betongkonstruksjonen.  NUVA etablerte da en mobil betongstasjon fra Finja, basert på tørr ferdigbetong.  Dette gjorde at det mange reparasjonene kunne utføres etterhvert som de ble aktuelle uten å være avhengig av tilkjørt ferdigbetong fra pumpebiler.

Klikk på  continue reading  under for å se en video tatt opp underveis i arbeidene, og flere bilder:

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoen under er tatt opp mens arbeidene foregikk.

Comments are closed.