Prosjektomtaler

Synkerørprosjekt i Lindås

Sveising av SESU synkerør

I forbindelse med sikring av vannforsyningen av en del av kommunen som hadde utfordringer med vannkvalitet og forsyningssikkerhet, ville Lindås kommune legge en overføringsledninger gjennom 4 innsjøer. Total lengde ca 8000 m. I entreprisen inngikk 310 m grovhullsboring til sjø, og kryssing av 2 stk landeide hvorav et utilgjengelig for maskiner.  […]

Overføring sikrer vassdragsmiljø i Zinkgruvan

I forbindelse med etablering av nye deponier for anrikingssand fra Europas største sinkgruve Lundin Minings gruve i Sverige,  ble tilrenningen til et mindre vassdrag hindret. I prosjektet skulle det etableres en automatisert klimaregulert overpumping for å sikre naturlig vannføring i vassdraget.

Vann overføres Bjørnebekken

I prosjektet ble en pumpestasjon med to Sulzer pumper etablert som pumpet […]

Vann og avløp i Dalarna

NUVA la i vinter og vår et omfattende ledningsnett i sjøen Barken i Smedjebackens Kommun i Dalarna.  Ca 8 km ledninger i dimensjoner fra 32 til 110 mm ble lagt ut på isen i løpet av vinteren og 5-6000 betongvekter ble lagt på for å sikre at ledningene aldri kunne flyte opp.   Tilsammen 17 landtak  […]

Sjøledninger og no-dig på Årnes

Nes kommune fornyer ledningsanlegg og overføringsanlegg for spillvann til renseanlegg på Fjellfoten sør for Årnes.   Hensikten er avlastning av eksisterende anlegg og kapasitetsøkning.   Gravedelen av prosjektet er redusert til et minimum ved å benytte styrte boringer og andre no-dig metoder, og sjøledninger til overføring og overløp.  NUVA står for sjøledninger og undervannsarbeider på oppdrag fra […]

Ny vannforsyning Hammerfest

Inntaksledning klar til senking

Hammerfest Vannverk legger i løpet av årene 2014-2016 ny inntaksledning til vannverket.  Inntaket flyttes fra «Inntaksdammen» like ovenfor byen og opp til Vestfjelldammen inne i Fjellet.  Prosjektet er utfordrende med store høydeforskjeller i kupert fjellterreng, og passasje av innsjøer med sjøledninger og fjell med lang grovhullsboring.   I terrenget er preisolerte ledninger […]

100 km PE ledninger.

NUVA har lagt 100 km PE-ledninger

Da NUVA startet opp sent i 2011, var et av våre mål å bli en betydelig aktør innen undervannledninger i PE.  Da vi denne uken rundet 100 km PE-ledninger, hvorav en stor andel er lagt som undervannsledninger – kjenner vi at vi er på god vei mot målet.

Vi har […]

Drenering av fjellanlegg Vänern

Legging av betongmadrasser.

NUVA avslutter i disse dager et prosjekt med drenering av et 120.000 m3 fjellanlegg ved Vänern. De avsluttende arbeidene som foregår i de korte og kalde vinterdagene på Vänern er legging av betongmadrasser som beskyttelse over ledningen som fører drensvannet ut til utslipp i diffusor i Vänern. I […]

Nytt sjøledningsanlegg i Jarenvannet

Gran Kommune har gjennomført et stort VA-anlegg mellom Brandbu og Gran/Jaren.  Formålet har vært å etablere pumpeledning for pumping av spillvann fra Jaren til Brandbu renseanlegg og samtidig anlegge ny vannforsyning til Brandbu som samtidig sikrer reserve/krisevannforsyning for Jaren/Gran.   Åsmund Pettersen & Sønn fra Jevnaker har vært Hovedentreprenør for prosjektet, mens NUVA har stått for […]

Sjøledninger i Harstad

NUVA har i sommer/høst lagt 4400 m sjøledninger som ledd i styrking av vannforsyningen i området Ervika – Stornes i Harstad.  Hovedentreprenør på prosjektet som også har en hel del landarbeider er Harstad Maskin.  Ledningene har hovedsaklig vært i dimensjon Ø160 og ledningene har blitt lagt på dybder ned til 65 meter.   På prosjektet er […]

Rett ledning på rett plass i Koet.

Det er viktig å finne en trase med gunstige bunnforhold.

NUVA har etter anbudskonkurranse fått oppdraget med å legge ny hovedvannledning gjennom fjorden Koet i Bjugn Kommune i Sør-Trøndelag.  1600 m Ø225 ledning skulle legges i et område med utfordrende bunntopografi.  Ved sonarundersøkelse med 3d sonar kunne en god trase for ledningen lokaliseres.

På grunn av […]