Prosjektomtaler

Boblegardin vernet torsken i Oslo

Når Wasa Dredging i oppdrag for Kystverket skulle sprenge og mudre en rekke grunner i indre Oslofjord, bød det på miljømessige utfordringer spesielt innerst i fjorden.   NUVA fikk da oppdraget med å bygge og installer siltgardiner for å hindre spredning av forurensede partikler, og å bygge en installasjon som kunne hindre trykkbølgene fra sprenging ved […]

Ny vannforsyning Hammerfest

Inntaksledning klar til senking

Hammerfest Vannverk legger i løpet av årene 2014-2016 ny inntaksledning til vannverket.  Inntaket flyttes fra «Inntaksdammen» like ovenfor byen og opp til Vestfjelldammen inne i Fjellet.  Prosjektet er utfordrende med store høydeforskjeller i kupert fjellterreng, og passasje av innsjøer med sjøledninger og fjell med lang grovhullsboring.   I terrenget er preisolerte ledninger […]

Sedimentsuging i råvannstank

NYNAS er et oljeraffineri med gamle aner.  Raffineriet i Nynäshamn ved Østersjøen ble bygd i 1928 av skipsrederen Axel Johnson.   I starten var raffinerte de råolje til drivstoff og drev en egen bensinstasjonkjede i Sverige.  De senere år har raffineriet fokusert på et antall ojebaserte  spesialprodukter og bitumen og helt forlatt markedet for drivstoff.  NUVAs […]

Kulvertdykking i Ørebro

Dykker går ned i kulverten.

NUVA har fra Midgardsormen-prosjektet i Oslo erfaring med sammensatte montasjearbeider i delvis vannfylte kulverter.  Vi ble nå engasjert av hovedentreprenør Skanska i et lignende prosjekt på Grev Rosengatan i Ørebro i Sverige.  Det er et omfattende VA-prosjekt i Ørebro Sentrum som inneholder det meste.  NUVA har utført samtlige «confined space» […]

Inspeksjon av stålspunt

Kaier med stålspunt mot grunn er et vanlig innslag i havner i hele Skandinavia.  Spunt som står eksponert for brakkvann eller saltvann korroderes og svekkes ved tæring med tiden.  Andre faktorer som galvanisk strøm påvirker levetiden, og det er derfor en god ide for havneansvarlige å inspisere spunten med jevne mellomrom.  Det vil sikre kunnskap […]

Drenering av fjellanlegg Vänern

Legging av betongmadrasser.

NUVA avslutter i disse dager et prosjekt med drenering av et 120.000 m3 fjellanlegg ved Vänern. De avsluttende arbeidene som foregår i de korte og kalde vinterdagene på Vänern er legging av betongmadrasser som beskyttelse over ledningen som fører drensvannet ut til utslipp i diffusor i Vänern. I […]

Rammeavtale sjøledninger i Mjøsa

NUVA har skrevet kontrakt med HIAS IKS og Ringsaker Kommune om rammeavtale for inspeksjon og beredskap for deres nettverk av sjøledninger i Mjøsa. Kontrakten løper over 4 år og har blitt tildelt etter en anbudsrunde.

Ledningene inspiseres med ROV

Det ble lagt stor vekt på gjennomføringsevne og kvalitetssikring i anbudsvurderingen.  Med en erfaren organisasjon […]

Stor interesse for undervannsarbeid på VA-messe

VA-messa 2014 på Elmia i Jönköping  er nå avsluttet.   NUVA stilte på dette som er Sveriges største treffpunkt for VA-bransjen og arrangeres annethvert år.  NUVA monter ble omfattet med stor interesse av hele bransjen og vi har hatt mange givende møter.

NUVA fokuserte denne gangen spesielt på to aspekter av virksomheten:

Dykkearbeider
Miljøgardiner / siltgardiner

Dykking foretas i […]

Rammeavtale med region Gotland

NUVA AB har skrevet kontrakt med region Gotland på rammeavtale for dykkearbeider.

Gotland er Sveriges største øy, ligger i Østersjøen mellom Sverige og Baltikum, region Gotland omfatter også tilgrensende øyer.  Rammeavtalen løper over to år med mulighet for forlenging i ytterligere ett år.  NUVA ble valgt etter å ha dokumentert bred yrkeskunnskap kombinert med konkurransedyktige priser. […]

Oljesanering i Østersjøen

Dykkeren får ha ekstra beskyttelsesdress under arbeidet med oljen

I Söderhamn på den svenske Østersjøkysten skjedde i slutten av 2011 et større oljeutslipp fra en skadet cisterne på Arizona Chemical ved Langrörshamnen i Sandarne.  800 000 l råtallolje lakk ut i skjærgården og saneringsarbeider har pågått siden da.  Hittil har arbeidene bestått i rensing av […]